VLORO, het Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, heeft als doelstelling een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie en het Vlaams beleid inzake Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Al te vaak vormen de beleidsintenties van de Vlaamse overheid een bedreiging voor de fundamentele rechten van diverse betrokken actoren, zonder daarbij noodzakelijk bij te dragen tot een evenwichtig ingrijpen op de open ruimte in Vlaanderen.

VLORO tracht te komen tot alternatieve oplossingen die de open ruimte bewaren en verstevigen, maar minder ingrijpend zijn voor de aantasting van de rechten van de bewoners en de gebruikers van de open ruimte.

De verschillende sociaal, economische groeperingen die vertegenwoordigd zijn binnen VLORO hanteren in hun gezamenlijke standpuntbepaling volgend basisprincipe:

'De respectering van het eigendomsrecht en het exploitatierecht, en de vrijwaring van de noodzakelijke bouw- en andere activiteiten in de Vlaamse schaarse ruimte'.

VLORO nieuwsbrief
U wenst op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van VLORO?
Vul uw gegevens in op het registratieformulier, wij bezorgen u regelmatig een elektronische nieuwsbrief.
Naam*
Voornaam*
Organisatie
Functie
Email*
design by De Witte